Coal Packing Plant

Kömür Paketleme tesisleri konutlarda ve sanayide kullanılacak sınıflandırılmış kömürlerin paketlenmesi için kullanılmaktadır. Tesisimiz saatte 55 ton kömürü yarı otomatik olarak 120mm ile 200mm arasındaki kömürü tartısız iki vericili tek çıkışlı olarak paketleme yapmaktadır. 25 kg olarak paketlenen torbalar, sabit dikiş makinaları ile dikilmektedir.